Instructeursopleiding

7 dagen x 8 uur per dag trainen

Instructeursopleiding RetZef Krav Maga

Cursisten kunnen binnen een korte periode van training hun instructeursopleiding krav maga behalen (nadere info in overleg).

Voor diegene die een passie hebben voor het trainen in Krav Maga, martial arts of combat sports die goed het stoten en trappen beheersen kunnen deelnemen bij 4 jaar ervaring bij uitzondering als de persoon in kwestie een bepaald talent heeft dit zal persoonlijk besproken worden.

Onder leiding van de Hoofd Instructeur kan je vrij lesgeven, na een periode van 1 jaar is men verplicht zijn /haar skills bij te schaven en zijn/haar Instructeurs diploma te gaan behalen. In bepaalde periodes van het jaar wordt er gerenewd en bijgeschaafd. Dit is verplicht zodat de technieken goed tot uiting komen als men les geeft. Dit geeft ook meer professionaliteit weer. Kosten en alle in & outs op aanvraag.

 

English.
Students can obtain their magma training course in a short period of training (further information in consultation).

For those who have a passion for training in Krav Maga, martial arts or combat sports who are good at punching and kicking can participate.

Under the guidance of the Head Instructor you can teach freely, after a period of 1 year you are obliged to refine his / her skills and get his / her Instructor diploma. Renovation and refining is done in certain periods of the year. This is mandatory so that the techniques are well expressed when teaching. This also reflects more professionalism. Costs and all in & outs on request.

The course will be held in the end of april every year.
Contact us for more information: info@retzef.com

Voordelen van de opleiding / benefit of this course

/

Wat is het voordeel om aan gesloten te zijn bij RetZef Krav Maga

  • In je eigen Sportschool/ Dojo Krav Maga geven en gemotiveerd worden om het beste eruit te halen;
  • Door middel van een korte periode van lesgeven een uniek systeem leren;
  • Goede begeleiding van de Head Instructor;
  • Erkend diploma; via RetZef & FIMA
  • Professionele organisatie;
  • Er worden jaarlijks veel seminars en stages georganiseerd vanuit de RetZef Sport & Protect;
  • 1 x kwartaal trainingen met instructeurs;
  • Weinig tijd omdat u een sportschool/zaak heeft maar toch uw diploma halen.

 

What is the advantage of being affiliated with RetZef Krav Maga

Give Krav Maga in your own Gym / Dojo and be motivated to get the best out of it;
Learn a unique system through a short teaching period;
Good guidance from the Head Instructor;
Recognized diploma; by RetZef & FIMA
Professional organization;
Every year many seminars and internships are organized from the RetZef Sport & Protect; 1 x quarterly training with instructors;
Little time because you have a gym / business but still get your diploma.

page 1 of 2

Over RetZef

RetZef is een kleine organisatie die dynamisch is en zich gespecialiseerd heeft in het aanbieden van realistische cursussen en trainingen op het gebied van gevaarsbeheersing, omgaan met agressie en geweld, waarbij u direct contact heeft met de trainer die ook daadwerkelijk de training gaat geven.

RetZef is aangesloten bij de Beroepsvereniging voor Docenten Weerbaarheid en Zelfverdediging, Stichting Docent Gevaarsbeheersing. Deze erkenning geeft een extra kwaliteitsgarantie.

Hij of zij kan meteen inspelen op de actualiteit, uw situatie of de omstandigheden. Voor iedere training vindt er een onderzoek plaats om de training zo realistisch mogelijk op de praktijk te laten aansluiten. Iedere onderneming of instelling heeft namelijk eigen afspraken, regels en protocollen.

Lees ons hele verhaal..

Waar kan ik trainen?

Dordrecht

Adres
Wijk Crabbehof
Domela Nieuwenhuisweg 6 (Gymzaal) Geen postadres!
3317 SE Dordrecht

Trainers:
Timo Hennekes MSc
Ramon v/d Griend
Thomas Monterie
Jeffrey Steenhuis
Paul Buijs
Carolijn Leuven
Mike Makkelie
Seppo Weijling
Leroy Lotulung
Danny Kruithof
Virgil Amade

Bekijk hier de lestijden en locatieinformatie.

Vraag een gratis proefles aan

Wil je ontdekken of Retzef Krav Maga iets voor je is? Kom dan gewoon een keer meetrainen. Vraag voordat je komt wel even een proefles aan, dan weten we dat je er bent. Een proefles is altijd gratis en je zit nergens aan vast. Tot snel!

What do you want to do ?

New mail

0